Overslaan en naar de inhoud gaan
Huisregels Bezoekers - BAM! Festival, Hengelo (Ov.)

Huisregels Bezoekers

Huisregels Bezoekers

Algemeen

 • Jongeren onder de 16 jaar hebben alleen toegang tot concerten onder begeleiding van een volwassene;
 • Alcohol wordt alleen aan bezoekers van 18 jaar of ouder geschonken. Bij twijfel kan naar je legitimatie worden gevraagd;
 • Volg de aanwijzingen van de medewerkers van het BAM! Festival en van de security op;
 • Je dient je te kunnen legitimeren. Ook kun je ter controle gefouilleerd worden door de security. Je dient mee te werken en aanwijzingen op te volgen;
 • Indien je je in het verleden misdragen hebt bij het BAM! Festival kan je de toegang worden ontzegd.
   

Verboden

 • Iedere vorm van geweld, (seksueel) intimiderend-, beledigend en/of discriminerend gedrag, is verboden;
 • Je mag geen wapens mee naar binnen nemen en ook geen goederen die een gevaar voor de veiligheid op kunnen leveren;
 • Het gebruiken van, en het handelen in hard- en softdrugs of lachgas is verboden;
 • Het mee naar binnen of buiten nemen van eten, drinken, plastic en glaswerk is niet toegestaan;
 • Openbare dronkenschap en/of het duidelijk onder invloed zijn van andere verdovende middelen, wordt niet getolereerd;
 • Voor het maken van beeld- en geluidsopnames moet van tevoren schriftelijke toestemming zijn verleend door het BAM! Festival. Dit geldt ook voor promotionele activiteiten;
 • Professionele camera’s en het gebruik van drones zijn uitsluitend toegestaan op persaccreditatie;
 • Stagediven en/of crowdsurfen is verboden;
 • Het is verboden om eigendommen van het BAM! Festival mee te nemen; 
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan;
 • Flyeren door derden;
 • Professionele fotocamera's zijn niet toegestaan tenzij vooraf toestemming is gegeven door onze marketing & publiciteitsafdeling.

Aansprakelijkheid

 • Het BAM! Festival kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële- en/of immateriële schade die een bezoeker van het BAM! Festival mogelijk kan ondervinden;
 • Op het het BAM! Festival wordt meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Het BAM! Festival is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventueel nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan.;
 • Indien eigendommen van het BAM! Festival of van een derde persoon vernield worden, is de verantwoordelijke voor de vernieling(en) aansprakelijk voor de reparatie- en/of vervangingskosten;
  Tevens doen wij van deze vernieling(en) altijd aangifte bij de politie.

Gevonden voorwerpen

 • Gevonden voorwerpen gaarne afleveren bij de Infostand vlakbij de ingang;
 • Als je iets kwijt geraakt bent stuur dan een mail naar info@bamfestival.nl en beschrijf wat je verloren bent. Zodra wij het dan gevonden hebben nemen we contact met je op.
Nix Onder de 18- Op BAM! Festival geen alcohol onder de leeftijd van 18 jaar